شکست..

دیشب از دستم افتاد... یعنی خیلی بی خودی افتاد... گذاشتم روی میز اما سر خورد...

دلم سوخت.. خیلی... تازه خریده بودم...

در ضمن یکی از برگ های گلدون کوچیکم هم داره زرد می شه!!!!... ناراحت

/ 0 نظر / 68 بازدید