چقدر دنیا کوچیکه... فکرش هم نمی کردیم... که تنها ٢ تا خونه با خونه ما فاصله باشه...

اما بعد از مرگش فهمیدیم... خدا رحمتشون کنه...

/ 0 نظر / 10 بازدید